Inscripció Fòrum Inversor

Per tal de participar en el Fòrum inversor cal inscriure’s abans del dia 12 d’octubre a través d’un dels següents formularis:

INSCRIPCIÓ PROMOTOR

Pot descarregar aquí el model normalitzat de Fitxa projecte

INSCRIPCIÓ INVERSOR
  •   Sí
      No
  •   Sí
      No

S’informa als participants que les seves dades s’incorporaran en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de gestionar al Fòrum Inversor. Poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit acompanyant còpia del DNI a  C/ Tomàs de Lorenzana, 15. 17800 Olot.