Planificació i tancament fiscal. 19/12/13

Quan falta poc per finalitzar l’any i per tant l’exercici fiscal, tant les empreses com els emprenedors estan en el moment d’haver de prendre algunes decisions que tenen efectes a nivell impositiu.

Per tal de poder decidir de la manera més encertada, cal tenir la informació suficient sobre què cal preveure i quin efecte té en el resultat de l’empresa allò que es decideix.

Durant la sessió es donarà de manera entenedora les pautes necessàries per poder planificar de manera òptima el tancament de l’any i quines repercussions té a nivell fiscal, tant pel que fa a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), com per l’Impost de Societats (I.S), i a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), segons quina sigui la situació de cada empresa.