NOVETATS FISCALS 2014

Ara que ja hem encetat l’exercici 2014, cal prendre nota de les novetats fiscals més importants que s’han produït en el marc de l’Impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre societats (ISS).

En alguns casos, als quals es farà esment en el decurs de l’exposició, els canvis consisteixen en l’aplicació de noves mesures, en altres la posada en funcionament de noves disposicions i, finalment, en d’altres, l’aplicació d’una pròrroga durant l’exercici 2014 d’alguns acord que ja han estat vigents en els exercicis 2012 i 2013.