Nou Reglament de Facturació. Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu. 4/04/13

NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ.

En aquesta sessió parlarem de les novetats introduïdes pel nou reglament de facturació com són la substitució dels tiquets per les factures simplificades i la nova regulació de les factures electròniques, però també aprofitarem per recordar altres aspectes que regula aquest reglament que no sempre es tenen clar, com és el contingut de les factures complertes o de les factures rectificatives.

NOUS SUPÒSITS D’INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU.

Tractarem els nous casos en els que s’ha d’emetre una factura sense IVA, principalment els relacionats amb la construcció d’immobles.

Explicarem en que consisteix això de la inversió del Subjecte Passiu, en quins casos correspon aplicar-ho i com s’ha de fer.