Declaració de béns i drets a l’estranger. Retribucions dels Administradors. 7/03/13

DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER.

Tot allò que cal saber en el cas de tenir alguna propietat a l’estranger i què cal fer per poder complir amb la normativa i no tenir sancions importants per una mala gestió.

RETRIBUCIONS DELS ADMINISTRADORS.

Parlarem de la problemàtica de la deduïbilitat de les retribucions dels administradors com a despesa en l’Impost sobre Societats, del tipus de retenció aplicable a les rendes percebudes pels administradors des de la perspectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de la possibilitat de que aquests pagaments efectuats als administradors puguin estar subjectes a IVA.