COMPETITIVITAT DEL SECTOR AGROALIMENTARI

Des de mitjans del 2013 l’Ajuntament d’Olot promou una iniciativa en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per identificar i posar en marxa projectes transformadors en l’àmbit agroalimentari.

El passat dimarts 17 va tenir lloc una jornada amb la presència activa de més d’una trentena d’empresaris del sector de la comarca que responia a un doble objectiu: presentar públicament el resultats obtinguts en la primera fase de treball i establir dos grups de treball per debatre els reptes de futur identificats i desenvolupar-los de forma col·laborativa.

Durant la presentació pública, els artífexs del projecte van explicar que el sector agroalimentari a la Garrotxa compta amb més de 200 empreses lligades a la cadena de valor, els quals generen un volum de negoci de més de 830 milions d’euros i ocupen gairebé 3.800 persones. Entre ells, fabricants amb producte propi, empreses de serveis i empreses distribuïdores.

Dins d’aquest context es diferencien dos tipus d’empreses: grans i mitjans empreses caracteritzades per gaudir d’una forta presència en la gran distribució i pel seu afany exportador, i empreses de petita dimensió que centren la seva venda en clients d’àmbit molt local i regional.

Pel que fa als dos grups de treball es va debatre i identificar quins són els reptes de futur del sector. Cal destacar la voluntat dels empresaris de desenvolupar-los de manera col·laborativa. Establir una xarxa comercial conjunta amb empreses complementàries, punts de connexió a través de rutes turístiques, buscar espais comuns per donar a conèixer el producte al consumidor final… són alguns dels àmbits d’actuació que van despertar major interès.

Aquest és només el primer pas en la materialització dels reptes, ja que en futures sessions s’acabaran de detallar i estructurar, sempre sense perdre de vista l’objectiu final: definir projectes que potenciïn la competitivitat del sector agroalimentari de la Garrotxa.

La iniciativa va sorgir a partir dels resultats obtinguts del mapeig dels principals negocis de la comarca, en el qual es va constatar la importància del sector agroalimentari que contribueix en més del 40% del volum de negoci de la comarca i en més del 25% de l’ocupació.

Per disposar del detall de les conclusions i participar en properes trobades de l’experiència, que s’ha engegat amb el suport de la Diputació de Girona, del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu, podeu contactar amb Carme Busquets, responsable tècnica de la iniciativa per part de l’IMPC, a través del correu electrònic a cbusquets@olot.cat