Com afecta a les empreses la nova llei d’emprenedoria. 7/11/13

El passat 28 de setembre es va aprovar definitivament la esperada Llei de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.

En aquesta Llei s’enten l’emprenedoria en un sentit molt més ampli que l’empresa que inicia l’activitat i per tant pot afectar a empreses ja constituïdes.

Aquesta llei pretén introduir reformes que afavoreixin el creixement econòmic i conté tres tipus de mesures: fiscals, laborals i mercantils.

Una de les novetats és el nou règim especial del criteri de caixa que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i que explicarem en què consisteix i quines empreses ho poden aplicar.

Per altre costat s’han aprovat un altre grup de mesures que busquen afavorir la emprenedoria, la inversió i el finançament de les empreses que també seran analitzades en aquesta sessió.

EMPRESA AL DIA_GLOBAL 07-11-2013(veure presentació)