AMPLIACIO TERMINIS SOL.LICITUD SUBVENCIONS

BOP NÚM. 195 – 10 D’OCTUBRE DE 2013 PÀG. 82

EDICTE DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT D’OLOT D’AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2013 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES ATURADES MENORS DE 30 ANYS QUE SEGUEIXEN UN PROCÉS D’ORIENTACIÓ LABORAL A L’ÀREA D’OCUPACIÓ DE L’IMPC

ampliació terminis 1(veure pdf)

 

BOP NÚM. 195 – 10 D’OCTUBRE DE 2013 PÀG. 81

EDICTE DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT D’OLOT D’AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2013 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE MÉS DE 45 ANYS QUE SEGUEIXEN UN PROCÉS D’ORIENTACIÓ LABORAL A L’ÀREA D’OCUPACIÓ DE L’IMPC

ampliacio terminis 2(veure pdf)