Comparteix, intercanvia… emprèn

2n FÒRUM D’OPORTUNITATS EMPRESARIALS

El proper 24 d’abril tindrà lloc a Olot la segona edició del Fòrum d’Oportunitats Empresarials, organitzat per l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament d’Olot (IMPC). Es tracta d’una iniciativa pensada per fer front a la crisi i a la falta de finançament, i l’objectiu de la trobada és posar en contacte persones que “tenen” i persones que “necessiten” alguna cosa per poder iniciar plegats un projecte empresarial. Es pretén crear un entorn d’Oportunitats Empresarials que faciliti tirar endavant el projecte compartint, intercanviant o col·laborant.

 

Les oportunitats poden ser de tipologies molt diverses: tenir un espai en el qual es voldria dur-hi a terme alguna activitat, uns coneixements per posar a disposició de negocis ja establerts, un espai disponible per exposar productes,  una idea de negoci i necessitat de col·laboradors per iniciar-la, de compartir despeses d’un despatx, una xarxa comercial o l’ús de maquinària que no s’utilitza al 100%… quedant excloses d’aquesta trobada aquells negocis que únicament necessiten capital.

 

Durant la trobada es presentaran totes les oportunitats que s’ofereixen i totes les que es demanen, per tal que tots els interessats puguin contactar amb les persones que creguin convenient, i plantejar-los la possibilitat d’iniciar un projecte empresarial.

 

Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG), des de la seva delegació a la Garrotxa, i del Fòrum Imagina.

 

Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en aquesta trobada poden ampliar la informació a través de http://empresaaldia.olot.cat, trucant al telèfon 972 26 01 52, escrivint un correu a forumoportunitats@olot.cat, o bé passant per la seu de l’IMPC (c. Tomàs de Lorenzana, 15 d’Olot).